از سنگ تا الماس

خوشا روزگاری که به خنیاگری میگذرد....

از چه بگوییم...!!

از چه بگوییم....

از روزهای که باید می بود و نیست....

از کشوری که باید می بود و نیست....

از جهانی که باید می بود و نیست.....

از کدا مشان....

آرام آرام ....از هستی و جهان و کشورت به درون خودت میروی.....و سعی میکنی پیداکنی آن کسی که باید می بود....!

آن چیزی که قرار بود و.....!

شهریور 95-استان گلستان،روستاری زیارت


پ ن: تا خداوند هست...امید هم هست.

نویسنده : : ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم