جدول بانک جهانی رو دیدم.... با اینکه منتظرش بودم... ولی اصلا حالم خوب نیست....

منبع روزنامه دنیای اقتصاد