"مطالعه اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد در مقایسه با انرژیهای فسیلی"

این موضوع پایان نامه منه....

چند ماهی هست که دارم روش کار میکنم....هدف برآورد کردن بهای برق تولید شده در نیروگاه برق فسیلی(که از سوزاندن انرژی فسیلی و تبدیل آن به انرژی محرک توربینهای بخار آب است)  و مقایسه آن نسبت به هزینه های احداث و بهره برداری از نیروگاههای برق بادی در قیمت های متفاوت حامل های انرژی(نفت و گاز) در ایران است....

 سوختهای فسیلی آلودگی زیادی برای محیط زیست ایجاد میکنند و نیروگاه برق بادی آلودگی زیست محیطی بسیار کمی دارند و همین امر میتواند توجه دولتها را به استفاده از انرژی های پاک(غیر فسیلی) بیشتر کند و با جدا شدن بخش تولید برق از نوسانات قیمت بازار منبع هیدرو کربوری(نفت و گاز) در  بازار عرضه و تقاضای برق نیز با نوسان قیمت کمتری مواجه باشیم...

البته این دو مورد آخری که در مورد محیط زیست و نوسانات قیمت است را کمتر مورد توجه قرار میدهم...چراکه هر کدام میتوانند موضوع یک پایان نامه مستقل باشند....

پ ن:اگر دوستان مطلبی در این رابطه دارن که میتونه به من کمک کنه...خیلی خوشحال میشم که با من در میان بگذارن.....پیشاپیش هم از کمک دوستان سپاسگذارملبخند