چند روز دیگه Vallentine......اسمی که قبلا مال یک کشیش عاشق بوده و حالا روز عشق نام گذاری شده.....

جالبه قبلا که این روز به کارم میومد همیشه فراموشش میکردم......

عروسکهای خندان و قرمز....روبان های سفید و مشکی....چراغهای چشمک زن.....قلبهای کوچیک که روشون با رنگ طلایی نوشته شده I LOVE YOU .....

سردرگمی های که داشتم برای خریدن هدیه Vallenetine ....همیشه سخت ترین کار برای  خریدن هدیست.....دوست دارم با حداکثر سرعت و حداقل زمان خرید کنم..

تردید هایی بین عشق واقعی و ادای عشق رو درآوردن.....!!

نور قرمز چراغ چشمک زن.....عروسکهای خوشحال....گوسفندهای پف کرده با روبانی که یک قلب بهش چسبیده.....هوا این چند روزه حسابی سرد شده....

هر کسی یه مدتی وارد این ماجرا میشه....بعضی ها ادامش میدن.....کسانی هم  ازش خاطره می سازن......

پ ن1:هدیه این روز رو فراموش نکنید

پ ن2:همین الان برید و کادوهایی که تو Valentine گرفتین رو بشمارید