١-میشه عابر بانکت رو بکنی تو دستگاه...و هرچی پول تو دستگاهه بگیری....؟؟

٢-میشه در روز ولنتاین به یکی هدیه داد....و از کس دیگه ای هدیه گرفت......؟؟

٣-چرا وقتی یک احمقی مثل خودمون و خر میکنیم لبخند میزنیم....؟؟

۴-چرا  ٩ ماهه فکر میکنم همه حالشون بده....؟؟

۵-این داداشمون هم  که سرش رو کرده تو برف....فکر میکنه دنیا همونیه که جلو دماغشه...؟؟

۶-اصغر.....دست اقدس رو بیگیر یه چند روزی برین پا بوس امام رضا برای لباتون خیلی خوبه....!!

٧-عمو جون....هی عمو....پاشو.....دلقک استخدام میکنن برای هم دمی و حفاظت از میمونهای سیرک....تو هم که مهم برات سیر کردن خندق بلاست....یلا بجنب تا اوضاع مثل سابق نشده....یالا......!!

اصلا چرا من باید نقش آدم حسابیه رو بازی کنم....نکنه فکر کردی...!؟بابا من بازیگر نیستم....آدم حسابی هم ....خب.....خب.....یکیشو پیدا کنید

پ ن١:اوسگل هم اوسگلای قدیم....

پ ن2:این نوشته رو تقدیم میکنم به خودم