اندر احوالات انرژی مثبت(از دید یک اقتصاد انرژی خوانده) باید بگم که......

از اول اسفند همین که تقویم رو نگاه میکنم....بهار رو حس میکنم و انرژی میگیرم....شاید هیچ کدوم از اطرافیانم اندازه من بهار رو دوست نداشته باشن.....گلهای بنفشه....شکوفه های سیب ....علف ها و بوته های تازه.....رود های پر آب....و برف های روی کوهستان......واقعا اینا هیچوقت تکراری نمیشن......هیچوقت.....

هر سال زیبایی و نشاط خودشون رو دارن و لذت انتظاری که برای رسیدن بهار وجود داره......خدا حافظی با تمام زیبایی زمستون...برفهای کوهستان....صدای برف زیر پوتین....با هیچ سازی نمیتونی خلقش کنی.....هارمونی که از وزیدن باد لای دشاخه های درختان بی برگ بوجود میاد.....

امیدوارم از این انرژی رو بتونم در کامل کردن پایان نامم به کار بگیرم...که اتفاقا در ارتباطه ...با... باد....انرژی ...و طبیعت ایران...

چقدر خوبه که یک هفته دیگه عید میشه......هفت سین.....