چند بار میشه یه رفیق رو فروخت و خرید.....؟؟

اصلا قیمت این ریفیق یا همون رفیق ....اصلا ولش کن همون دوست....چنده..؟

با چه واحد پولی میشه دوتا دوست رو با هم مقایسه کرد و بینشون یکی رو انتخاب کرد....؟

اصلا چرا باید خودمون رو تو این موقعیت انتخاب دشوار قرار بدیم.....!!؟

عوامل برتری انسانها.....نه ببخشید دوستان نسبت به هم میتونه چی باشه...؟؟

ای بابا....اصلا ولش کن....رفیق نخواستیم.....

فوقش یه دیزی و یه ساز و یه کوه و یه دور هم بودن و یه .....ای بابا....چقدر زیاد شد....!!

 

 

پ ن١:خانوما به دل نگیرن...نرید بگید این مردا چقدر سنگدل هست و بی وفا و این حرفا....استثناعا این دفعه پای هیچ زنی در میان نیستچشمک

پ ن٢:ولی واقعا به خانومها حق میدم

پ ن٣:بعضی از رفقا هستن که دوست داری دستگاه کپی داشتی و ١٠٠ تا کپی ازشون میگرفتی میدادی دست مردم....تا بفهمن رفاقت یعنی چه؟؟