شانزدهم اردی بهشت...تولدم بود...

یعنی بهتر از اینم میشه هدیه ای گرفت ....؟؟!!

تولد همتون مبارک......مهم نیست چه ماه و روز و سالی.....ولی تولد همتون مبارک...برای همیشه و برای همیشه....

بدون هیچ توضیح و  مقدمه ای.....دوست دارم باز اینجا باشم 

 

دستی افشان ، تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد ، هر
قطره شود خورشیدی
باشد که به صد سوزن نور ، شب ما را بکند
روزن روزن.
ما بی تاب ، و نیایش بی رنگ .
از مهرت لبخندی کن ، بنشان بر لب ما
باشد که سرودی خیزد در خورد نیوشیدن تو.
ما هسته پنهان تماشاییم

بشنوید:طرقه -سه تار استاد کیهان کلهر     http://www.mediafire.com/?yi4yw2nmuzm