بیش از یک سال از ضبط و میکس نهایی آلبوم خوان هشتم میگذره....مجموعه ای بیش از سی نفر از دوستان و نوازندگان و همراهان....دوسال برای انجامش زحمت کشیدند و توانستیم در دو دوره (اسفند87 و مرداد88) این کنسرت رو بروی صحنه ببریم ...چه سختی ها و شیرینیهایی که در این کار نهفته بود و خاطره های خوب و زیبا...

متاسفانه پس از گذشت یکسال هنوز موفق به انتشار اثر نشدیم....که امیدوارم تا آخر سال 89 مشکلات مرتفع بشه...

قسمتهایی از این اثر رو برادرم در سایت خودشون قرار دادن که میتونید مراجعه کنید و بشنوید...

http://www.raminbahiraie.com/