میشه میلیونر شد.

یعنی میشه میلیاردر هم شد.

یعنی میشه تریلیاردر هم شد.....

ولی دیگه من نیستم ها....باید از منشیم وقت بگیرید ...شاید برای ماه آینده......

 

پ ن١:دارم زندگی و کارهای "رونالد اون پرلمان"(متولد 1943 و سی و پنجمین مرد پولدار جهان) میلیاردر آمریکایی رو میخونم...یک پدیدست این مرد..چهار بار ازدواج کرده ،در حال حاضر مجرده و شش تا فرزند داره....تخصصش خرید شرکتها و کار خانه های ورشکسته.... به سود رساندن و فروش مجدد آنهاست...