غلام قامت آن لعبت قبا پوشم 

که از محبت رویش هزار جامه قباست 

بلا و زحمت امروز بر دل درویش از آن خوش است 

که امید رحمت فرداست  

بشنوید:http://www.mediafire.com/?zzqojniyty2

آوازی در پرده مخالف چهارگاه از همایون شجریان از آلبوم شوق دوست

گاهی اوقات آواز آنچنان زیباست که هیچ سازی رو نباید در این زیبایی شریک کرد...

پ ن: شنیدی......؟