تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی  

لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی  

نو بهار است و گل و سبزه و ما عمر عزیز  

می گذاریم به غفلت مگذار ای ساقی  

موسم گل نبود توبه ی عشاق درست  

توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی  

شاهد و باغ و گل و مل همه خوبند ولی  

یار خوش خوشتراز این هر سه چهار ای ساقی  

تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی  

 لب جوی و لب جام و لب یار ای ساقی 

"سلمان ساوجی"

بشنوید: ترانه "به یاد مادر" بر اساس اشعاری از خیام -  ساخته ارسلان کامکار*

http://maatine.4shared.com/audio/UbMdcIDC/be-yade-madar-khayamkhani-kamk.html

پ ن:یه چند وقتی گیر داده بودم به زندگی...که تغییرش بدم.....دیدم خودم دارم تغییر میکنم......

پ ن:به شدت به ورزش احتیاج دارم....اونم ورزش سنگین...

پ ن:دوست دارم برم یه کنسرت درست و حسابی ببینم......خوشبختانه در حال نوشتن این متن بودم که تلفن زنگ زد و به  کنسرت یکی از دوستان دعوت شدم

* افتخار دیدن این کنسرت رو از نزدیک داشتم...این قطعه رو ارسلان کامکار برای اولین سال فوت مادرشون تنظیم کردند...و از آنجا که مادرشون عاشق شعرای خیام بودند....این آهنگ زیبا رو بر روی اشعاری از خیام ساختند...تصور کنید  هر هشت فرزند خانواده کامکار و چند تا از نوه ها....برای مادرشان بنوازند و بخوانند.....بسیار زیبا و پر احساسه حتما بشنوید.