پرده اول:

-به شما ربطی نداره..!

* کی من؟

-شما چه کاره منی؟

*چی؟

-واقعا متوجه نمیشید؟

*ها؟

-اصلا کی به شما اجازه داده که.....

*.......عوضی.....

.....به علت مشکلات فنی کلیه تماسها امکان پذیر نمی باشد.....

پرده دوم:

& الان دلم یه کم......

* چشم...

& میدونی یه پسر....

* من من هستم

&تو اصلا ......

*باشه قبول

& ای بابا....حوصلم سر رفت

*ما مخلص شماییم

...در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد... 

پرده سوم:

$ سلام

- خفه

$ ببخشید من میخواستم در مورد...(۵ دقیقه مدام حرف میزند)...که البته قبلا هم گفته بودم خدمتتون.

-خفه

$ ببخشید من متوجه منظورتون نشدم شما  چی فرمودید؟؟؟!!

-خفه

$ وای این تصور شما کاملا غلطه از نظر من...(٢۵ دقیقه مدام حرف می زند)....موافقین؟!

- خفه

...شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد.....