یه چیزایی هست که وقتی در موردشون به این نتیجه می رسیکه... "بی خیال".....

زندگی زیبا تر میشه....چشمک

*مثلا همین قهرمان جام جهانی......آقا مال خودتون اروپاییا....من فقط از دیدن بازی زیبا لذت میبرم.

*دیشب از ساعت:6:30 تا آخر نیمه اول بازی برقمون قطع شد........داشتم برای چند تا از بچه ها نت هاشون رو پاک نویس میکردم......باورتون نمیشه بعد از یک ساعت فقط سه خط نوشتم....دیدم چشمم داره درمیاد....گفتم "بی خیال"

*کارهای پایان نامه عقب افتاده بود و میخواستم تعطیلات آخر هفته رو حسابی کار کنم....ولی دیدم نمیکشم...و ...."بی خیال" یه تعطیلی یک روزه به خودم دادم

کلا جمله خوبیه....ولی اگه زیاد به دیگران بگیم.....زیاد خوششون نمیاد و بهت میگن آدم بی خیالنیشخند

پس حواست رو جمع کن که کجا...و برای کی داری این حرف و میزنی.....

حالا که فکرش رو میکنم میبینم...این واژه رو در سربازی یاد گرفتم.....اونجا بود که بی منطق ترین کار عالم رو بی سواد ترین شخص موجود در پادگان ازت میخواست که انجام بدی......مثلا تمام این پرونده ها و بشمار بعد تو سیستم ثبت کن بعد دوباره بشمار کم نباشه...خنده.....تو دلت میگفتی بی خیال...و اثر مخرب این تصمیم کذایی در روح و روانت به حداقل میرسید.

خلاصه این جمله شگفت انگیز رو فراموش نکنیدنیشخند

  بی خیال

 

١١/٠۴/١٣٨٩ این خربزه بعد ٢ ساعت حسابی خنک شده بود.....جای همتون خالی