آخرین اثر  ارژنگ سیفی زاده نوازنده توانمند تار است...توصیه میکنم حتما بشنوید..

نوازندگان این اثر: بهاره چم آسمانی: عود/ نگار خاک کن و مشتاق قارداشخانی: کمانچه/ شروین مهاجر: کمانچه آلتو/پوریا شیوا فرد: نی/ ارژنگ سیفی زاده: تار،تار باس، دیوان، سه تار/ زکریا یوسفی: دف، دایره،تاس،نقاره،ضری زورخانه،تانبورین/ پیمان شکر اللهی: سنتور/ پژهام اخواص:تنبک/ سهیل پیغمبری: کلارینت

پ ن: طراحی جلد آلبوم از دوست هنرمندم خانم عسل اسماعیلی است که در کنسرت خوان هشتم  با سنتور گروه را همراهی می کردند.