گاهی اوقات نباید فکر کرد ...............................باید زندگی کرد....

گاهی اوقات نباید عاشق بود...........................بایدمهربون بود.....

گاهی اوقات نباید یک جا موند..........................باید سفر کرد.....

گاهی اوقات نباید به نت نگاه کرد......................باید بداهه زد......

همه چیز همین جاست....از خودت شروع میشه.....

بشنوید:باده عشق با صدای استاد شجریان-آهنگساز استاد سعید فرج پوریhttp://www.4shared.com/audio/MTi_GJUZ/12_Tasnife_Afshari_Badeye_Eshg.html