این روزهامو فقط دارم با امید میگذرونم.....امید به فرداهای بهتر.....

زیباتر و خوشرنگ تر......سبز تر.....زنده تر......زلال تر....

در حال ترک کردنم....ترک کردن خیلی چیزا.....چیزایی که به جرم جنسیت و مذهب و ملیت و ......... بهش تن دادم .....

امید یک رابطه مستقیم با سخت کوشی داره و یک رابطه مستقیم با رهایی......بعضی وقتا باید به دستش بیاری.....بعضی وقتام باید آزادش بزاری.....اون بره و تو از دور رقصش  رو تماشا کنی.....

 

"وقتی که ساز میزنی شبیه فرشته ها تو کتابای قدیمی میشی...."

(عزت ا.. انتظامی- چهل سالگی)