باز آی بازآی بازآی هر آن چه هستی باز آی
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی
درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی بازآی
(ابو سعید ابوالخیر) 

آواز زیبایی از شهرام ناظری رو براتون لینک کردم....بشنوید و لذت ببرید...چه لذتی میتونه بیشتر از شنیدن یک آواز زیبا با نوازندگی بی نظیر سه تار استاد حمید متبسم باشه...

بشنویدقسمتی از ۀبوم لولیان-شهرام ناظری و حمید متبسم

 سازو آواز   mediafire.com/?bue2r5wnwyg

قطعه چابک سوار  http://www.mediafire.com/?mgnmggy5djd