خوب...اوضاع احوالتون چه طوره....؟؟

نکنه شما هم بعد از مدتی باطریتون خالی میشه...!!

با دوستی صحبت میکردم....میگفت من هر چند وقت یک بار دپرس میشم....

قبلا هم گفته بودم که من اسمش رو گذاشتم "تموم شدن"...که البته به منظور نیاز داشتن به شارژ  مجدد میباشد.....چشمک

خودمون رو میتونیم مثل یک موبایل فرض کنیم که مدام به شارژ احتیاج داره...و البته تخلیه شدن انرژی دریافتی.

لذت هایی رو که دریافت میکنیم باید به شکل هیجان خارج کنیم....و هیجانات رو هم به لذت تبدیل کنیم.....کلا هر چیزی میاد تو این ذهن و جسم ...باید تبدیل بشه به یه چیزی....

خلاصه.... کلا میخوام بگم کنترل هیجان چیز خوبی نیست....بلکه تخلیه اون کار مهم و لازمیه......باید دوید...پرید...رقصید...خندید....آواز خوند.....و....

پس شروع کن...این دنیا....عرصه یکتای هنر مندی توست.......لبخند

دشت هویج- روستای افجه، توابع لواسان