این مدتی که تو این قالب داریم زندگی میکنیم.......خیلی کوتاهه....کوتاهی کسل کننده ای داره....که بعضی وقتا مانع حرکتت میشه.....

همه چیز باید طبق یک روال پیش بره.....یک برنامه ریزی.....استراتژی....و تنها چیزی که بعدا میفهمی همین کوتاه بودن کسالت باره......"کوتاهی کسالت بار"

پاشو.........پاشو دستم رو بگیر.....!!

یه وقتایی انقدر کهنه میشه که فکر میکنی...قبل از بودنت شکل گرفته.....

یه وقتایی هم  تازه تازست........مثل پنیر و سبزی روی نون داغ....توی  غروب یکی از روزهای شهریور.....

گر،به‌ همه‌ عمر خویش‌، با تو برآرم‌ دمی         حاصل‌ عمر آن‌ دم‌ است‌، باقی‌ ایام‌ رفت

 

بشنوید: تانگو به سبک ایرانی- شهاب طلوعی

http://www.mediafire.com/?lgcwvwddyu2        May heart

http://www.mediafire.com/?glmg12grvuv      Tango perso

 http://www.mediafire.com/?whxfcuuyxxc             Zaryab