چند وقتیه که بحث اکثر محافل ادبی و دینی و هنری و علمی باز هم بر سر بازی هایی است که از طرف دولت دهم برای مردم و مجلسیان و مکتبیان مطرح شده.....

"چند همسری"... باز هم تفاوت در ارا و عقاید عده ای که میخواهند نظر خودشون رو به هر قیمتی است به کرسی بنشانند...بدون حتی ذره ای ارزش و احترام برای نظرات مخالف.....و درک این مسئله که "زن" هم چند سالیست به مدد حمایتهای بین المللی توانسته در حتی افغانستان هم حق رای بگیرد و به عبارتی انسان شمرده شود(از بانوان عزیز به خاطر به کار بردن این جملات عذر خواهی میکنم).

نمیخواهم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم که اکثر دوستان حق مطلب رو نوشتند و ما هم خواندیم(وبلاگ"دست نوشته های خیال" را بخوانید)

اما این بحث ها یک سئوال در ذهنم بوجود آورد......نمی شه جوابی داد...یا شاید هم نمیخوایم جوابی داشته باشه.....!!!

 خوب حالا با" چند معشوقه گی" چه کنیم...؟؟

کسانی که چند همسری رو مردود میدونند.....نظرشون راجعه به چند معشوقگی چیه.....؟؟ این کار هم مردوده....؟؟؟ یا فقط به خاطر اینکه جایی ثبت نشده و دلیل و مدرک قانونی هم در کار نیست..میشه انجامش داد....؟؟؟

گیرم که از صد ثبت قوانین ١٣٨٩ سال پیش گذشتیم و چند همسری رو معلق کردیم...چند معشوقه گی چی میشه.....؟؟؟ یک دل و صد دلبر...؟؟

نکنه فقط از ثبت شدنش به عنوان یک قانون میترسیم...؟؟؟!!

چند معشوقه گی  شامل خانوم ها و آقایانی که هنوز ازدواج  نکردند  هم میشه ها....!!!

به قول محمد صالح علاء(١٣٣١):

    "بیچاره اون دلی که نمیتونه با عشق یک نفر سر کنه..."