از سنگ تا الماس

خوشا روزگاری که به خنیاگری میگذرد....

تن تنها....

گاهی  باید تنها بود...تنهایی بهترین آزمایشه برای تنها بودن.....یعنی وقتی تنهایی  تا زه میفهمی که چقدر هستی.....کجا هستی....

تنهایی میتونه با  هزار تا دوست و هزار تا فامیل و هزار تا ...... ....بازم خودش رو بهت نشون بده....البته به شرطی که خودت بخوای تنها باشی....میان تنها و تنها.....میان تنها باش و تنها باش..

نویسنده : : ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم