موسیقی حتما تاثیرات عمیقی در روح و روان آدم میگذاره و همین طور اثرات مثبت و در موارد محدودی منفی رو در ذهن هر شنوده ای بر جای خواهد گذاشت.....

ولی آیا موسیقی رو میشه به طور کلی حذف و یا نابود کرد...؟؟

به قول استاد  محمد رضا شجریان :"در کشور ما از دیر باز مذهب موسیقی رو رقیب خودش میدونسته"

در کشور ما در زمانهایی موسیقی...محدود و یا حتی ممنوع و جرم هم به حساب می آمده....که در همین تاریخ ٣٠ ساله گذشته میشه انواع برخوردهایی کهبعد از ورود اسلام به ایرن با موسیقی شده رو به وضوح دید....از ابتدای دهه ۶٠ که جرم م جنایتی بالا تر از موسیقی نبود....تا محدودیت هایی که از دهه ٧٠ برای انواع موسیقی به اجرا در آمد و موسیقی مناسبتی و اجباری که در اوایل دهه ٨٠ باب شده و البته باعث شده که هنرمندان واقعی رو بشه از هنرمند نماها جدا کرد......!!

بعضی از ادیان مثل مسیحیت تونستند خودشون رو با موسیقی همراه کنند و پیروانشان رو از لذت شنیدن موسیقی و اثرات مثبتش بهره مند کنند.....ولی اسلام...به خصوص اسلام در کشور عزیزمون همیشه با موسیقی در گیر بوده و این درگیری به جایی رسیده که در ٣٠ سال گذشته تصویر سازهای موسیقی هم حرام شده و به جرات میتونم بگم تنها کشوری در جهان که تصویر ساز رو حرام میدانند و جرم.....کشور ماست.

اثرات مثبت موسیقی بسیار زیاد است...و در مفابل آثار منفی انگشت شمار....حالا چرا باید به خاطر این انگشت شمار بدی آن همه خوبی را نادیده گرفت....فکر کنم بر میگرده به همون تفسیر کامل و جامع استاد شجریان از رابطه مذهب و موسیقی.

هنر مناسبی که ازش نام بردم بسیار خطرناک و مسموم است...ویکی از همین آثار منفی به شمار میره....که متاسفانه از طرف دولت به شدت حمایت میشه...نمونه اون رو هم در سال حضرت علی(ع) دیدیم که هر آلبومی بدون داشتن ترانه ای از حضرت علی....عملا مجوز انتشار نمیگرفت...و دیدیم ترانه های سطح پایینی که فقط برای گرفتن مچوز به آلبوم اضافه میشد.....(مثل ترانه گروه آرین)

هنر مناسبتی دستاورد سالهای اخیر دولت است و حتما در تاریخ به نام ایشان ثبت خواهد شد.

در مورد آثار مثبت موسیقی چیزی نمیگم.....خودتون خیلی بهتر از من میدونید....واقعا کسی که موسیقی رو انکار بکنه و یا از موسیقی بدش بیاد....میتونه مثلا دلش به حال یک انسان گرسنه....به درد بیاد...برای گریه یک بچه....فقر....بیماری.....نیاز...حسرت...!

کسی که انقدر روحش خبیثه که با شنیدن موسیقی ناراحت بشه و اون موسیقی رو حرام بدونه....اصلا میتونه به بچه خودش هم رحم کنه....(که البته ثابت شده که نمیکنه)

موسیقی تاثیر گذار ترین هنر از هنرهای هفت گانه است....!!

یعنی انقدر بی احساس هستید که تاثیر گذار ترین هنر هم نمیتونه شما رو متاثر کنه....فقط حرمسرا و حوریان بهشتی هستند که شما رو تحریک میکنند....؟؟؟

متاسفم برای کسانی که موسیقی رو حرام میدونن و انقدر جرات ندارند که با یکی از اساتید موسیقی ایران یک مناظره داشته باشند......حتی برای یک بار در طول تاریخ...!!

رامیز قلی اف(١٩۴٧)-نوازنده چیره دست تار-آذربایجان