خیلی خوبه که  هنوزم تو این شهر  بارون میاد......

تا وقتی که بارون میاد....بازم میشه از عشق شنید.......

شنیدنش خیلی بهتره....

خیلی خوبه که  هنوزم تو این شهر  بارون میاد......