درست در نیمه بهار ١٣۵٩ و درست در سه شنبه نیمه هفته شروع شد.....

امروز دقیقا به نیمه سی سالگی رسیدم ........

نمی دونم  به نیمه عمر رسیدم یانه....؟؟

از امروز عمری رو که با سنتورم طی کردم بیشتر از زمانی خواهد شد که هنوز نداشتمش....

قطعا باید ادامه راه بهتر و پر بارتر باشه......چرا که یک تجربه سی ساله رو همراه دارم...

 

بشنوید: من چه دانم- خواننده و آهنگ ساز- شهرام ناظری

http://www.box.net/shared/b5dal3xgkk