بیار می که به فتوی حافظ از  دل پاک            غبار زرق به فیض قدح فروشویم

دیروز وقتی به منزل رسیدم بی مقدمه ساعتی را به نواختن گذراندیم......

از درآمد و  نغمه و زابل و مویه و مخالف  و حصار و منصوری و رجز و پهلوی رد شدیم و به فرود چهار گاه رسیدیم.....

ساز حسابی همراه بود....و احسنتی گفتیم به استاد ساز تراش"داریوش خان سالاری" (1329)که سازی اینچنین خوش صدا برای ما فراهم آورده است.....نیشخند

این ساز رو حدودا سه سال پیش بعد از دو سه ساعتی  که با دوست گرامی"مسعود نجفی" در حضور استاد سالاری بودیم و کلی گفتیم و شنیدیم...انتخاب کردم....هم خوش رنگه و هم خوش صدا....

یادمه پنج یا شش ساز از آخرین ساخته های استاد رو حسابی امتحان کردیم و یکی رو انتخاب کرده بودیم که من چشمم به این ساز افتاد....هنوز استاد خرک ها رو کار نزاشته بودند و کوک نشده بود...گفتم لطفا این رو امتحان کنید....دوستم گفت...اسماعیل بهتر از اینی که انتخاب کردیم نمیشه ها....بی خیال...!!  گفتم ...بزار مطمئن بشیم...استاد هم لبخندی زد و گفت باشه...و خرک ها رو آماده کردند....اولین مضراب که به ساز خورد...فهمیدم که انتظار بیهوده نبوده....

 

پ ن:آدرس استاد :نارمک- خیابان آیت- خیابان فرجام- آموزشگاه موسیقی سالاری.

   ۷۷۸۰۶۹۹۷-۰۲۱
۷۷۸۹۹۶۹۹-۰۲۱
۷۷۴۵۳۳۲۲-۰۲۱