تکدی گری یکی از پدیده های شوم اجتماعیست که همیشه بحث هاو عکس العمل های مختلفی را در بر داشته است...

در اکثر ادیان و مذاهب تکدی گری و گدایی را امری ناپسند و زشت معرفی کرده اند و همینطور کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی هم این پدیده را به صلاح جامعه نمیدانند....

تکدی گری در طول سالیان دراز از عمر خود همیشه در حال توسعه بوده است...توسعه امری است که همه پدیده ای اجتماعی را شامل می شود ..جدای از مثبت با منفی بودن آثار آن برای جامعه.

متکدیان مدرن امروزی را در مترو....اتوبوس های شهری و بین شهری...راه آهن و حتی در فرودگاه پروازهای داخلی و خارجی و ... میتوان مشاهد کرد.....

انواع روشهایی که فکر میکنم در دوران معاصر برای این شغل طراحی شده را به اختصار  بیان میکنم:

١-احترام به طرف مقابل(که اکثرا با واژه گانی مثل آقای مهندس و ... شروع میشه)

٢-ارائه خدمات و حتی دادن اشانتیون(از پاک کردن شیشه اتومبیل بگیر تا فال و دعا)

٣-پایین نشان دادن ارزش مبالغ دریافتی(مثلا....آقا همش پونصد تومن...فقط پونصد تومن کمک کنید...!!)

۴-ارائه خدمات معنوی در کنار دریافت مبلغ(دعای هایی برای اجداد خودتون و بزرگان مذهبی..و حتی سران نظام و دولت)

۵-استفاده از احساسات مردم در ایام ملی و مذهبی و همراهی با اعیاد و جشنهای مختلف(نوروز..عاشورا.. و...)

خوب...هر روشی که مشاهده کردین و بنده از قلم انداختم رو میتوانید اضافه کنید...نیشخند