"رفاقت بسیار  ساده است....آنقدر ساده که خیلی ها نمی دونن یعنی چی..!!!"

 

پ ن:این هفته نیستم..... یک مسافرت جالب در پیش دارم....توضیحش باشه برای بعد