همه آدمای خوبی که میشناسم......موسیقی دوست دارن....

به سینما و تئاتر علاقه دارن......از دیدن یک تابلو نقاشی  زیبا لذت میبرن و.......

میدونن چه طور میشه لبخند زد.......و به سلامتی و زیبایی خودشون توجه میکنن........

میگن باید روی زمین زندگی کرد....همه روی زمین هستیم...و باید زندگی کنیم......

"تا کسی ازت نخواسته در مورد سرنوشتش تصمیم نگیر.....و تا کسی بهت اجازه نداده وارد حریم شخصیش نشو......."

نظرت راجه به آدمای خوبی که میشناسم چیه...؟؟