هر کاری که میکنیم....دلخوشی های کوچیک فراموش نشه.....جشن های کوچیک.....هدیه ها....دعوت ها......و مراسمی که باعث بشه بیشتر با هم باشیم........و از همدیگه انرژی بگیریم...

"یلدای همتون مبارک......این شب زیبا رو از دست ندین"

پ ن: امسال هم مثل  همیشه....همه خانواده دور هم جمع میشیم و شب یلدا رو با ساز و آواز و با هم بودن صبح می کنیم.....