چند روزه سازم حسابی خوش صدا شده.....!!

پنج شنبه تمرین و ضبط خوبی داشتیم...ساز همراه و یاران ...همراه...و .....خلاصه همه چیز با هم بود.....

دلم یک استاد میخواد....یک استاد حسابی و کامل....کسی که با نگاهش هم بتونه بهت چیز یاد بده.......

 اصلا اهل تقلید و مراد و مرید شدن و این چیزا نیستم.....باید از استاد یاد گرفت نه اینکه انقدر محو بشی که خودت رو فراموش کنی.....

 استادای خوب پیدا میشن.....ولی کمتر کسی اونا رو میشناسه......

 

بشنوید: آثاری از زنده یاد  استاد عطا جنگوک

نوروز -                 http://delzendeha.blogfa.com/post-397.aspx

نوای بی نهفت -    http://delzendeha.blogfa.com/post-398.aspx

سرو ماه -             http://delzendeha.blogfa.com/post-452.aspx

 

 

آبشار کرد علیا- غرب اصفهان در ارتفاعات دالانکوه