ریا کاری که زیاد بشه....

رودربایسی هم زیاد میشه....بعدش دیگه کسی "رک" حرفش رو نمیزنه......و در نهایت کسی متوجه نمیشه منظور دیگران از حرفاشون چیه........(گرفتی چی میگم؟ابرو)

نتیچه این میشه که ترجیح میدن بیشتر پشت سر هم حرف بزنن....وقتی دیدنت هم انگار نه انگار ....همه چی امن و امان...مملکت هم گل و بلبل....!!!

ببینم اصلا کسی رو که دوست نداری و پشت سرش حرف میزنی و بهت حسودی میکنه(شایدم تو به اون حسودی میکنیچشمک) برای چی میخوای به عنوان دوست داشته باشیش؟؟؟ برای حرمت روزای خوب گذشته؟؟؟ روزایی که نه تو اون رو میشناختی نه اون تو رو...!!

اصلا ارزش حفظ دوستی به قیمت دورویی و ریا.....چقدره..؟؟ فکر نمیکنی ارزش خودت و پیش دوستای واقعیت کم و کمتر میکنه...؟؟

خدا رو شکر که اختیار با خودمونهچشمک

پ ن: چیه...؟؟ یعنی تا حالا از این آدما ندیدین؟؟؟؟؟!!!

پ ن: هرچی هم که از دست یک انسان ناراحتی...بازم این حق رو داره که از خودت بشنوه....

پ ن: هر چیزی رو میشه تحمل کرد ...غیر از ظلم