فضای  خاورمیانه و شمال آفریقا خیلی متفاوت شده.....و دولتهایی که مقتدرانه و با تکیه بر سیستم اطلاعاتی قوی خودشون بر مردم حکومت میکردن حالا خواب راحت ندارن....

تونس کشور کوچکی است که در سال ١٩۵۶ با اخراج استعمار فرانسه از کشورش به استقلال رسید...با رهبری"حبیب بورقیبه" این مرد آزادی خواه،تحصیل کرده و انقلابی و استعمار ستیز.....برای برقراری آرامش و رفاه در کشورش...بسیار تلاش کرد...ولی در نهایت در روزی که مردم تونس در اعتراض برای گران شدن قیمت نان (که به شوش نان معروف است)به خیابانها ریختند...آنها را به شدت سرکوب کرد....!!!

بعد ها در حالی که بیمار و ناتوان شده بود در سال ١٩٨٧ از طرف نخست وزیرش(همین آقای "بن علی" که فعلا متواری شده) در یک کودتا،بدون خونریزی از قدرت بر کنار شد...

"بن علی" در انتخابات قبلی  تونس با ۶٢% آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد...!!

تاریخ همیشه  آدمهای رو که از آزادی خواهی به استبداد و دیکتاتوری رسیدن فراموش نمیکنه.....!!

حالا میخوام به رابطه ظریف بین اقتصاد و سیاست اشاره کنم....؟

در تحولات کشور تونس.....نقش پر رنگ اقتصاد و وضع معیشتی عامه مردم رو میشه دید....از شورش نان تا این اواخر که به علت بی کاری و کاهش رفاه صورت گرفته بود...

در ادبیات اقصاد سیاسی همیشه بیکاری را یکی از معضلات اقتصادی مهم میشمارند که نقش مستقیمی در تحولات عظیم اجتماعی دارد....

دولت ها در مواقعی که با تحرکات اجتماعی مواجه میشن...مهمترین و اثربخش ترین عامل رو در کنترل ناآرامی،دادن رانت های اقتصاد به طبقات آسیب پذیر تر جامعه میدانند....

جالب آنکه کشور تونس در سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ بالاترین رشد اقتصادی در آفریقا را داشت و در گزارشات اقتصادی ابه عنوان یکی از شیرهای آفریقا نامیده میشد....!!

اما بحران مالی اثر خودش را در این کشور گذاشت.....

معمولا کشورهای قدرتمند تر(قدرتمند در این قرن به نظر من فقط باید به کشورهایی گفته شود که توان اقتصادی بالاتری دارند)در مقابل بحران های اقتصادی به سیاستهای اقتصادی دارند فشار ها و رکود و یا تورم رو بیشتر متوجه کشورهایی میکند که در پیرامون اقتصاد آنها فعالیت میکنند و به عبارتی این کشورها قربانیان اولیه بحران های اقتصادی هستند....البته کشورهای که ارتباط کمتری( نه وابستگی) با اقتصاد های قدرتمند دارند از این تحولات به دور خواهند بود...

در کشور مصر هم....اقتدار "حسنی مبارک" بعد از سالها به شدت زیر سئوال رفت و مشخص شد که اکثریت آرا در انتخابات مصر با خواسته مردم تفاوت های زیادی داشته....!!!

نآرامی هایی که در کشور های ،اردن،یمن،سودان و .... در حال شکلگیری است...بیشتر جنبه های اقتصادی داره....البته در کشور اردن و یمن ریشه های دیگری هم میشه پیدا کرد.....در هر صورت....امیدوارم این تحولات به سمت کمال و توسعه باشه....معمولا اعتراضاتی که ریشه اقتصادی دارند از نظر تئوری و سیاست مشکلات زیادی دارند و فرصت برای گروههای رادیکال و تند و برای به قدرت رسیدن رو ایجاد میکنن....شاید گروههای تند رو مذهبی(که معمولا سنی هستند) در یکی از این کشورها به قدرت برسه و باز هم شاهد برخورد رادیکال با دموکراسی و جهانی شدن اقتصاد در منطقه باشیم....

برای گذار به دموکراسی معمولا باید از کانال استبداد و دیکتاتوری گذشت.....