چند روزه که بخش نظرات پرشین بلاگ فیلتر شده یا با مشکلی روبروست.....!! نمیتونم برای کسی نظر بزارم...و کسی هم نمی توه نظر بزاره.....

فعلا میشه فقط با نوشتن ارتباط داشت....

این همفکری و نشر اطلاعات چیه که اینقدر بعضی ها رو میترسونه.....؟؟؟

"آن را که حساب پاک است، از محاکمه چه باک است"

شاید  چند روز دیگه....اینجا و اونجا و خیلی از جاهای دیگه هم فیلتر بشه