همه آدمای درمانده......فقیر...کسانی که از هم جدا شدن....

بچه های که یتیم بزرگ شدن...

زندانیانی که سالها  تو سلول های تارک بودن....

کسانی که همه چیزشون رو در یک حادثه از دست دادن...

کسانی که منتظر لحظه مرگ هستن ....

کسایی که آرزوشون یک لحظه دیدن....شنیدن......یا راه رفتنه......و

 خیلیهای دیگه.....!!

حتما لحظه ای تو زندگیشون داشتن....که حس کردن...خوشبخت ترین آدم روی زمین هستن......

بشنوید: گنج-ترانه ای به دو زبان فارسی و بومی جنوب ایران(بندر عباس)-

خواننده ، آهنگساز و نوازنده گیتار: سهیل نفیسی

http://www.upload.iran-forum.ir/uploads/1297221759.mp3