تعطیلات خوبی بود....دیدار اقوام و دوستان....هوای بهاری و بارون....

همه اینها فرصت و قدرت به آدم میده.....قدرت تصمیم گرفتن و شروع کردن....

بعضی از کارا شروع کردنشون خیلی مهمه.....ممکنه آخرش به خودت بستگی نداشته باشه ...ولی شروعش با خودته...

فکر میکنم سال خوبی باشه برای شروع کردن دوباره درس و دانشگاه.....

فعلا در حال جمع آوری منابع هستم....گستردگی و تنوع منابع مشکلی برام  نیست....بیشتر جالبه تا مشکل....حداقلش اینه که میفهمم این چند سال تو دانشکده چی خوندم...

پرده سازم قبل از پاره شدن- دیشب

پ ن: عنوان نوشته..جمله ای بود از "پائولو کوئیلو"