قیمت بلیط اتوبوس های BRT برای خیلی از مسیر های کوتاه حتی از تاکسی هم گران تر شده؟(نزدیک به 150 درصد)

 فکر کنم در طول تاریخ شهرنشینی ایران سابقه نداشته.

خصوصی سازی در حقیقت به معنای واگذاری بخشهای تولیدی و خدماتی به سازمان ها و شرکتهای غیر دولتی است که هم باعث بهره وری بیشتر خدمات و کیفیت تولید و همینطور تعدیل قیمتها و تقویت تقاضا و در کل توزیع منطقی خدمات و کالا در جامعه میشود.

در تعاریف اولیه اقتصادی اثبات میشود که به در شرایط رقابت اقتصادی حداقل قیمت و حداکثر تولید را خواهیم داشت و عملکرد سیستم بهتر از زمانی است که دولت وارد عمل شده وبا هزینه های بیشتری تولید و ارائه خدمات کند.

اما در کشور ما بعد از جدایی بخشهای خدماتی و تولیدی از دولت به جای کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت....با افزایش قیمت مواجهیم...!!

در کل سیاست خصوصی سازی خیلی زودتر از اینها باید اجرا میشد ولی اجرای این سیاست حقایقی را در مورد اقتصاد کشومان روشن میکند

در اقتصاد دولتی که وابسطه به درآمد های نفتی بود تمامی تولیدات به صورت کاملا غیر تخصصی و با هزینه بالایی انجام میگرفت که مابه التفاوت این هزینه ها با دلارهای نفتی جبران میشد و به عبارتی به عنوان یارانه به مردم اعلام میشد..حالا که بخش خصوصی همین امور را انجام میدهد و خبری از دلارهای نفتی نیست با توجه به افزایش نسبی کیفیت هزینه ها نیز افزایش یافته..که البته باید منتظر اثرات تورمی آن در سایر بخش ها هم باشیم.

دولتی که هدفش رضایت و نه ریاضت ملتش باشد در هیچ شرایطی حاضر نمیشود قیمت اساسی ترین کالاها را به طور رسمی افزایش دهد.

افزایش حقوق کارکنان در بعضی سازمانها یک رقمی بوده و تورم یک رقمی هم که سالهاست در امار واقعی وجود ندارد....پس همه این اتفاقات باعث  تغییراتی در سبد مصرفی خانوار های ایرانی خواهد شد...به صورت کاهش هزینه تفریحات ..که این هم مشکلات خاص خود را دربلند مدت دارد.

پس دولت ایران به این افتخار نیز نایل میگردد:

شاید تنها دولتی که با خصوصی سازی و رقابتی کردن بازار..قیمتها افزایش میابد

  

پ ن: من هم از این عکس خاطرات خوشی ندارم....ولی خودتون مقایسه کنید قیمت همین سفره که قبل از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری بود چقدر در دوره بعدی انتصاب رئیس دولت افزایش داشته...؟؟؟؟!!