میگم: وقتی بری بهشت....یا جهنم...چه فرقی میکنه که طبقه چندمش باشی...؟؟

حالا مگه تونستی با چهارتا مثال شیر و عسل و حوری و پری و .... عمق لذت مادی موجود در بهشت رو درک کنی که دنبال طبقه هفتمی...!!

کسانی هستن که تا آخر عمرشون آرزوی در کنار کشیدن همین حوری پری و سیمین بران زمینی رو دارن....برای اینا طبقه هفتمو ششم فرق هم داره....؟؟

میگم: خوش به حال این اروپاییا....مثل ما این همه زحمت نماز و رمضون و عزاداری و حجاب و زیر سایه دولت اسلامی بودن رو ندارن......آخرش هم منجی ما....میشه "منجی عالم بشریت"..!!

میگم:به نظر تو.....من از آلودگی هوا میمیرم...یا امواج پارازیت....یا بعد از تموم کردن این پست....!!!