باز هم یک هواپیمای توپولف دیگر جان هموطنان عزیزمان را گرفت.....

ساعت ١١:٣٣ دقیقه دیروز با سقوط هواپیمای ایران ایر  شماره ٧٩٠٨  که عازم ارمنستان بود همه ١۴٣ مسافر و ١۴ خدمه آن کشته شدند.

هواپیما ١۶ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه سقوط کرد.....وقتی شنیدم واقعا ناراحت شدم....چند بار دیگه باید هواپیماها سقوط کنن تا بفهمیم که جان مردم ...حداقل برای خودشون مهمه....!!؟؟

برای تمامی ازدست رفتگان طلب آمرزش میکنم...وبه همه بازماندگان که تعدای هم میهن ارمنی را هم در بر میگیرند تسلیت میگیم.    روحشان شاد