شهریور طولانی....

کدوم شاعر میتونه شعری بگه در حضور این روزهای بی سرانجام.

چه نغمه ای رو میشه ساز کرد برای این همه ظلم.

روز اول فروردین هم منتظر بهار خواهیم بود....

 

پ ن:

 عمری دگر بباید بعد از وفات ما را

                                                     کین عمر طی نمودیم اندر امیدواری