همه ما در زندگی روز مره خودمون با رویداد ها و مسائلی مواجه میشیم که برامون تازگی دارن...برخورد ما باید با اونا چه طوری باشه...؟از چه منظری باید بهشون نگاه کنیم....و تحلیلشون کنیم...!!؟ این واقعا میتونه خیلی تاثیر گذار باشه که از کجا و با چه دیدی شروع کنیم....؟

چند تا راه به ذهنم رسید:

١-از دید مسائل دینی

٢-تحلیل و پاسخگویی از دید مسائل ماوراء طبیعی و عالم غیب و ازما بهتران

٣-از نگاه خرد و اندیشه مداری

هر کدوم میتونه مسیر تحلیل، پذیرش و یا رد کردن اون رویداد رو تعیین کنه...که لزوما هم جهت هم نیستن..!

مثلا تصادف یک دوچرخه سوار با یک خودروی مسافر کش شخصی رو به عنوان مثال مطرح میکنیم:

١- دیدگاه اول...سعی میکنه با بحث قضا و قدر و  اعمال نیک و بد قربانی و یا حتی حمکت و خلاصه مسائلی که نمیشه با حساب و کتاب و دو دو تا چهارتا بهش رسید رویداد رو تحلیل کنه.

٢-دیدگاه دوم که دنبال  چشم زدن و طلسم و ورد های باطل کردن طلسم هست و درست افرادی از قبله جن و پری رو هم در کار میبینه....خلاصه چیزایی رو میبینه که فقط خودش(اونم به گواه و گفته خودش) میتونه ببینه...!

٣-دسته سوم هم میگن علت میتونه در امکانات ایمنی ناکافی،مهندسی غلط سیستم وسایل نقلیه ، ضعف قوانین عبور مرور و ...و در نهایت بی احتیاطی (مثلا مصرف مشروبات الکلی و...) بوده است.

در دیدگاه اول...کاری که از دستمون برمیاد...فکر کنم فقط نیکی کردن و جمع کردن ثواب برای روز مباداست.

در دیدگاه دوم که تنها راه استخدام جادوگر است...چرا که این کار فقط از دست او بر میآید.

در دیدگاه سوم هم که میشود با نظر سنجی...آزمایش...تحقیق و در نهایت بالا بردن اطلاعات عموم افراد به آینده امیدوار تر بود....چشمک