آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست

                                                                کز سرکشی زمانی با ما نمینشستی

بشنوید: نامه-محسن نامجو

http://dl10.tehranmusic155.com/t/Sal90/Aban/Music/11/Mohsen%20Namjoo%20-%20Nameh%20%5B128%5D.mp3

 

پ ن:آهای ملت با غیرت...پیشاپیش همه مناسبتهای پیش رو... تبریک و تسلیت