چای یا نسکافه...؟برای ادامه زندگی کدومشون رو انتخاب میکنی....؟!!

کسی چه میدونه...شاید به همین راحتی باشه.....درست به همین راحتی....