لحظه های زیبای آخرین روزهای اسفند

عطر بهار.....

و زندگی.....که هنوز زیباست.

دماوند در بهار

ببینید:

 ترانه زیبایی "سرزمین من" با صدای "وحید تاج" و اجرای گروه آوازی تهران(در این اجرا از هیچ سازی استفاده نشده است)

http://www.4shared.com/video/TTiFxoov/Vahid_Taj-Jashnvareh_Fajr_1390.html

 

 پ ن:

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن

دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان

ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

تو که در دامانت لاله می جوشد

سحر از چشمانت ژاله می نوشد

وطنم ای دل ها جمله مجنونت

مست و شیدا کوه و صحرا ، دشت و هامونت

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن

دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان

ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

تا جان به تن دارم ، مهر وطن دارم

آیینه ی دریاست ، این شوری که من دارم

در جان تو جاری ، آواز بیداری

با آسمان عهد و پیمانی دیرینه داری

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن

دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان

ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

                                                                     « اسماعیل فرزانه »