نوروز هزاران ساله باز هم می آید...

 مثل همیشه

با جعبه های بنفشه....

و سرمای دلنشین روزهای اول فروردین.

هزاران رویای زیبا برای همه دوستان و یاران همدل.

بهاری سبز و دل انگیز پیشکش همه شما.

 

 پ ن:این شعر بر گرفته از وبلاک" سکوت سرد" است

گشت  گرداگرد  مهر  تابناک،   ایران زمین      روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان،ای تو گرداننده ی مهر و سپهر      برترینش کن برایم این زمان و این زمین