زمستان به قول یکی از دوستان باغیرت بود.....بهار هم بهار بود واقعا.

وقتی بچه مدرسه ای بودیم...خرداد فصل امتحان بود...بزرگتر که شدیم شد آخرین روزهای آمادگی برای کنکور.

بزرگتر که شدیم......

حالا خرداد...خاطره است.