وقتی از محیط کار و زندگیمون بیرون میریم...وقتی از شهر با اون خیابونهای آسفالت و سنگ فرش و هیاهوی ماشین ها و آدمها جدا می شیم و به یک جای سر سبز...شایدم کوهستانی...یا مثلا کنار دریا میریم.....!!!

اصلا میدونیم برای چی داریم میریم..؟ چرا تفریحی رو انتخاب میکنیم که از تکنولوژی و ابزار ساخته دست بشر خبری نیست...!

به طبیعت میریم تا طبیعت روی ما تاثیر بگذاره...یا ما روی طبیعت تاثیر بگذاریم؟!!!

انسان به اندازه کافی روی طبیعت تاثیر گذاشته و البته این تاثیرات هنوزم ادامه داره....ولی همیشه یک جاهایی رو جدای از روند رو به رشد تکنولوژی و نو آوری میگذاره....میگذاره برای یه همینچین روزایی..برای کسانی که سعی میکنن با نزدیک شدن به طبیعت و اثری که طبیعت روی اونها می گذاره به آرامش درونی برسن....به سلامت روانی و جسمی.

پس خواهشا...وقتی وارد طبیعت میشید...صدای ضبط ماشینتون رو کم کنید....به دیگران این حق رو بدید که از سکوت لذت ببرند.