چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی...

 

بشنوید:

http://www.mohsennamjoo.com

شاید فیلتر باشه.

پ ن:البوم جدید محسن نامجو با نام 13/8 منتشر شد.

پ ن:تراک 4 (خط بکش)و تراک 6(13/8) رو بیشتر از بقیه دوست داشتم.

پ ن: مثل همیشه کارهای نامجو رو باید 2-3 ماه شنید بعد نقدش کرد.