به جای همه  این حرفای بیهوده و کار های یکنواخت و دیدن سریالهای بی سرو ته و دیدن ادمهای تکراری و حمایت از حزبهای تو خالی و افتخار کردن به ارزشهای بی ارزش و خیلی و خیلی دیگه از این کارها که قاتل بهترین لحظات عمر ما هستن....

ساز بزن...بخون...نقاشی کن....و.... خودت رو ببین و آزاد باش

 

پ ن:هیچ حزب و دسته و آدم از خود راضی... ارزش این رو نداره که روزهای خوب زندگیت رو خراب کنی.