بعضی وقتا حس میکنم تبدیل شدیم به ملتی که از دست خودمون خیلی عصبانی هستی...خیلی خیلی هم عصبانی هستیم.....از آشغال ریختن کف خیابون و کنار رودخانه بگیر تا قوانین راهنمایی رو رانندگی و گشت ارشاد و بلند حرف زدن توی اماکن عمومی و بیکاری و تورم و افزایش نرخ دیه و نتیجه نگرفتن تیم فوتبال و آلودگی هوا و ....هزاران چیز دیگه..!

همش دنبال فرصتی هستیم تا "ایرانی" و ایرانی بودن" رو محکوم کنیم..!

به فکر این هستیم که که علت رو از ایرانی بودن و حکومت استبدادی و اسلام و زرتشت و خلفای راشدین بدونیم.....

نمیدانم درست است یا نه....ولی هر چه هست اصلا خوب نیست...اصلا خوب نیست که ملتی خودش را پست بداند و از همه مهمترخود را همین بداند که هست.